Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-1168
94 51 2 121 821-4    PL-PREG
94 51 2 121 822-2    PL-PREG
94 51 2 121 823-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 702 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R215.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
G121.10.2004ZUT REMTRAK
1R103.11.2009PR £ód¼
1P4/201.04.2015PR Idzikowice