Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1167
94 51 2 121 818-0    PL-PREG
94 51 2 121 819-8    PL-PREG
94 51 2 121 820-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 701 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R214.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
G114.11.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R114.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R230.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R319.10.2011PR Katowice
1P4/422.06.2017ZNT Kruszewiec