Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1166
94 51 2 121 815-6    PL-PREG
94 51 2 121 816-4    PL-PREG
94 51 2 121 817-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 700 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
R229.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
S108.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
R330.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
R404.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
R525.03.1987ZNTK Mińsk Maz.
R610.03.1989MD Idzikowice
S329.10.1990ZNTK Mińsk Maz.
R1014.01.1993ZNTK Mińsk Maz.
R1107.03.1995ZNTK Mińsk Maz.
G131.03.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R109.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R204.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R315.02.2012PFL Fablok