Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1164
94 51 2 121 812-3    PL-PREG
94 51 2 121 813-1    PL-PREG
94 51 2 121 814-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 698 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.08.1978ZNTK Mińsk Maz.
R230.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
S116.12.1980ZNTK Mińsk Maz.
R302.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
R404.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
R503.02.1987ZNTK Mińsk Maz.
R608.01.1989MD Idzikowice
S303.08.1990ZNTK Mińsk Maz.
R1031.07.1992ZNTK Mińsk Maz.
R1129.07.1994ZNTK Mińsk Maz.
G110.03.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R109.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R230.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R325.04.2012PFL Fablok