Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1163
94 51 2 121 809-9    PL-PREG
94 51 2 121 810-7    PL-PREG
94 51 2 121 811-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 697 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.09.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R130.11.2004PESA Bydgoszcz
1R217.09.2008PR £ód¼
1P4/305.02.2015PR Gdynia