Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1160
94 51 2 121 806-5    PL-PREG
94 51 2 121 807-3    PL-PREG
94 51 2 121 808-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 694 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.11.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R115.07.2005PR £ód¼
1R210.12.2009PR £ód¼
1P4/324.03.2016PR Idzikowice