Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1154
94 51 2 121 800-8    PL-PREG
94 51 2 121 801-6    PL-PREG
94 51 2 121 802-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 688 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.08.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R124.02.2005PR £ód¼
1R224.06.2009PR £ód¼
1P4/321.10.2015PR Idzikowice