Urz±d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57AL-1148
94 51 2 121 797-6    PL-PREG
94 51 2 121 798-4    PL-PREG
94 51 2 121 799-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 682 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R126.05.2009PR £ód¼
G2+M28.03.2014ZNTK Mińsk Maz.