Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1146
94 51 2 121 794-3    PL-PREG
94 51 2 121 795-0    PL-PREG
94 51 2 121 796-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 680 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
R225.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
S104.12.1980ZNTK Mińsk Maz.
R304.05.1982ZNTK Mińsk Maz.
R415.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
S204.06.1987ZNTK Mińsk Maz.
R504.04.1989ZNTK Mińsk Maz.
R605.09.1990MD Kluczbork
R909.09.1992ZNTK Mińsk Maz.
R1030.07.1994ZNTK Mińsk Maz.
R1131.10.1996ZNTK Gdańsk
G129.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R125.08.2005PR £ód¼
A10.09.2007PESA Bydgoszcz
1R201.03.2011NEWAG NS