Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1142
94 51 2 121 788-5    PL-PREG
94 51 2 121 789-3    PL-PREG
94 51 2 121 790-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 676 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R130.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R230.07.2008PR £ód¼
1R320.11.2012PR £ód¼