Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-113
94 51 2 120 924-7    PL-PREG
94 51 2 120 925-4    PL-PREG
94 51 2 120 926-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 116 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S123.05.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R322.05.1980ZNTK Mińsk Maz.
G229.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R102.08.2007PR £ód¼
2R224.10.2012PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019