Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1129
94 51 2 121 779-4    PL-PREG
94 51 2 121 780-2    PL-PREG
94 51 2 121 781-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 663 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G121.01.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R122.03.2007PR £ód¼
1R206.07.2012PR £ód¼