Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1128
94 51 2 122 976-6    PL-PREG
94 51 2 122 977-4    PL-PREG
94 51 2 122 978-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 662 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.05.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R108.07.2005PR £ód¼
1R224.11.2010PR £ód¼
1P4/311.01.2017PR Idzikowice