Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1124
94 51 2 121 776-0    PL-PREG
94 51 2 121 777-8    PL-PREG
94 51 2 121 778-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 658 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S128.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
R323.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
G128.10.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R321.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R402.01.2008PR £ód¼
1P4/524.06.2014PR Idzikowice