Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-112
94 51 2 120 921-3    PL-PREG
94 51 2 120 922-1    PL-PREG
94 51 2 120 923-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 115 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S111.04.1980ZNTK Mińsk Maz.
G209.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R115.01.2008PR £ód¼
2R230.07.2013PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019