Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1114
94 51 2 121 770-3    PL-PREG
94 51 2 121 771-1    PL-PREG
94 51 2 121 772-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 647 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.06.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R229.09.2004ZNTK Nowy S±cz
1R305.05.2008PR £ód¼
1R431.12.2012PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019