Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1112
94 51 2 122 973-2    PL-PREG
94 51 2 122 974-0    PL-PREG
94 51 2 122 975-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 645 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.06.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R221.11.2005PR £ód¼
1R306.09.2010PR £ód¼
1P4/427.01.2017PR Idzikowice