Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1111
94 51 2 121 767-9    PL-PREG
94 51 2 121 768-7    PL-PREG
94 51 2 121 769-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 644 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R111.01.2007PR £ód¼
1R226.02.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019