Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1103
94 51 2 121 761-2    PL-PREG
94 51 2 121 762-0    PL-PREG
94 51 2 121 763-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 636 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R117.05.1977ZNTK Mińsk Maz.
R231.12.1978ZNTK Gdańsk
S118.02.1980ZNTK Mińsk Maz.
R328.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
R418.06.1982ZNTK Mińsk Maz.
S214.03.1984ZNTK Mińsk Maz.
R503.02.1986ZNTK Mińsk Maz.
R628.12.1987ZNTK Mińsk Maz.
S319.10.1989ZNTK Mińsk Maz.
R1012.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
R1125.10.1993ZNTK Mińsk Maz.
G130.05.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R123.02.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R227.01.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R330.03.2007PESA Bydgoszcz
1R404.06.2012PR £ód¼