Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1101
94 51 2 121 758-8    PL-PREG
94 51 2 121 759-6    PL-PREG
94 51 2 121 760-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 634 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R?29.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R?29.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
07.07.2016