Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1100
94 51 2 121 755-4    PL-PREG
94 51 2 121 756-2    PL-PREG
94 51 2 121 757-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 633 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G102.04.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R331.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R420.04.2007PR £ód¼
1R527.06.2012PR £ód¼