Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-110
94 51 2 120 918-9    PL-PREG
94 51 2 120 919-7    PL-PREG
94 51 2 120 920-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 113 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S117.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R315.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
G217.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R111.12.2006PR £ód¼
2R225.06.2012PR Katowice
PRZETARG
15.04.2019