Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1098
94 51 2 121 752-1    PL-PREG
94 51 2 121 753-9    PL-PREG
94 51 2 121 754-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 631 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.10.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R218.11.2003PESA Bydgoszcz
1R316.01.2007PR £ód¼
1R415.03.2012ZNTK Mińsk Maz.