Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1097
94 51 2 121 749-7    PL-PREG
94 51 2 121 750-5    PL-PREG
94 51 2 121 751-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 630 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G105.12.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R209.08.2004PR Bydgoszcz
1R330.06.2008PR £ód¼
+++
23.09.2016