Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1096
94 51 2 121 746-3    PL-PREG
94 51 2 121 747-1    PL-PREG
94 51 2 121 748-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 629 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G121.08.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R207.09.2004PR Bydgoszcz
1R308.02.2008PR £ód¼
1R431.10.2012PR £ód¼
+++
19.06.2019