Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

del. Koleje ¦l±skie

EN57-1086
94 51 2 121 737-2    PL-PREG
94 51 2 121 738-0    PL-PREG
94 51 2 121 739-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 619 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.07.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R120.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R202.12.2008PR ŁódĽ
1R304.02.2014PR ŁódĽ