POLREGIO
Pomorski Zak³ad w Gdyni

EN57-1085
94 51 2 121 734-9    PL-PREG
94 51 2 121 735-6    PL-PREG
94 51 2 121 736-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 618 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R118.07.2008PR £ód¼
1R218.10.2012PR £ód¼
1P4/307.06.2017ZNT Kruszewiec