Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1081
94 51 2 121 725-7    PL-PREG
94 51 2 121 726-5    PL-PREG
94 51 2 121 727-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 614 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S109.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
R331.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
G128.02.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R213.10.2006PR £ód¼
1R312.04.2013ZNTK Ole¶nica
+++
19.06.2018
INFORMACJA