Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1080
94 51 2 121 722-4    PL-PREG
94 51 2 121 723-2    PL-PREG
94 51 2 121 724-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 613 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R207.09.2004ZNTK Nowy S±cz
1R313.05.2008PR £ód¼
1R430.11.2012PR £ód¼