Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-108
94 51 2 120 915-5    PL-PREG
94 51 2 120 916-3    PL-PREG
94 51 2 120 917-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 111 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.07.1976ZNTK Mińsk Maz.
1R1120.04.2000ZNTK Mińsk Maz.
G230.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R115.06.2010PR £ód¼
2P4/230.06.2015PR Idzikowice