Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1077
94 51 2 121 719-0    PL-PREG
94 51 2 121 720-8    PL-PREG
94 51 2 121 721-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 610 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S106.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R308.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
R418.11.1980ZNTK Mińsk Maz.
G101.03.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R228.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R309.07.2007ZNTK Mińsk Maz.
1R430.01.2013ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.04.2019