Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1074
94 51 2 121 713-3    PL-PREG
94 51 2 121 714-1    PL-PREG
94 51 2 121 715-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 607 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.06.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R223.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R313.11.2007PR £ód¼
1R407.08.2012PR £ód¼
PRZETARG
14.08.2018