Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1069
94 51 2 121 704-2    PL-PREG
94 51 2 121 705-9    PL-PREG
94 51 2 121 706-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 602 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S129.03.1979ZNTK Mińsk Maz.
R330.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
G108.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R116.01.2006PR £ód¼
1R212.04.2011PR £ód¼