Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1068
94 51 2 121 701-8    PL-PREG
94 51 2 121 702-6    PL-PREG
94 51 2 121 703-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 601 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S123.12.1978ZNTK Mińsk Maz.
R327.02.1980ZNTK Mińsk Maz.
G119.09.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R314.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R421.02.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019