Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1058
94 51 2 121 695-2    PL-PREG
94 51 2 121 696-0    PL-PREG
94 51 2 121 697-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 591 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S129.01.1979ZNTK Mińsk Maz.
R304.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
G128.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R101.06.2010PR £ód¼
PRZETARG
26.04.2019