Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1056
94 51 2 121 692-9    PL-PREG
94 51 2 121 693-7    PL-PREG
94 51 2 121 694-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 589 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.07.1975PFW Wroc³aw
S115.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
R304.03.1980ZNTK Mińsk Maz.
G114.01.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R124.04.2008PR £ód¼
1P4/217.04.2014PR Idzikowice