Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1055
94 51 2 121 689-5    PL-PREG
94 51 2 121 690-3    PL-PREG
94 51 2 121 691-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 588 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S116.11.1978ZNTK Mińsk Maz.
R329.02.1980ZNTK Mińsk Maz.
G119.01.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R125.04.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R212.12.2007PR £ód¼
1R326.04.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019