Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1051
94 51 2 121 683-8    PL-PREG
94 51 2 121 684-6    PL-PREG
94 51 2 121 685-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 584 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     04.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R324.10.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R431.08.2011ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
27.07.2018