Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1050
94 51 2 121 680-4    PL-PREG
94 51 2 121 681-2    PL-PREG
94 51 2 121 682-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 583 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.05.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R225.05.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R319.02.2008PR £ód¼
1R401.08.2012PR £ód¼
PRZETARG
14.08.2018