Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1045
94 51 2 121 671-3    PL-PREG
94 51 2 121 672-1    PL-PREG
94 51 2 121 673-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 578 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.06.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R312.02.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R423.07.2008PR £ód¼
1R527.01.2014PR £ód¼
+++
25.04.2016
INFORMACJA