Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1044
94 51 2 121 668-9    PL-PREG
94 51 2 121 669-7    PL-PREG
94 51 2 121 670-5    PL-PREG

5B 6B 5B - 577 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     04.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R306.08.2004PR £ód¼
1R406.08.2008PR £ód¼
G2+M21.03.2012NEWAG NS
2P4/129.06.2017ZNT Kruszewiec