Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1042
94 51 2 121 665-5    PL-PREG
94 51 2 121 666-3    PL-PREG
94 51 2 121 667-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 575 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S110.03.1978ZNTK Mińsk Maz.
R419.04.1980ZNTK Mińsk Maz.
S226.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
G116.07.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R512.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R623.07.2007PESA Bydgoszcz
1R708.03.2013PR £ód¼
+++
19.06.2019