Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1038
94 51 2 121 656-4    PL-PREG
94 51 2 121 657-2    PL-PREG
94 51 2 121 658-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 571 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R123.03.1976ZNTK Mińsk Maz.
R203.04.1977ZNTK Mińsk Maz.
S117.03.1978ZNTK Mińsk Maz.
R330.04.1979ZNTK Mińsk Maz.
R423.05.1980ZNTK Mińsk Maz.
S216.08.1981ZNTK Mińsk Maz.
R502.12.1982ZNTK Mińsk Maz.
R606.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
S303.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
R723.02.1987ZNTK Mińsk Maz.
R802.03.1989ZNTK Mińsk Maz.
G119.01.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R113.04.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R229.09.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R313.12.1997ZNTK Bydgoszcz
1R409.01.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R517.01.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R619.02.2009PR £ód¼
1P4/716.12.2014PR Idzikowice