Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1037
94 51 2 121 653-1    PL-PREG
94 51 2 121 654-9    PL-PREG
94 51 2 121 655-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 570 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G118.04.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R206.02.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R312.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R413.01.2011PR £ód¼
1P4/524.08.2015PR Idzikowice