Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1036
94 51 2 121 650-7    PL-PREG
94 51 2 121 651-5    PL-PREG
94 51 2 121 652-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 569 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S112.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R418.02.1980ZNTK Mińsk Maz.
G128.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R122.10.2005PR £ód¼
1R224.02.2011PR £ód¼
+++
19.06.2018