Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1021
94 51 2 121 632-5    PL-PREG
94 51 2 121 633-3    PL-PREG
94 51 2 121 634-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 554 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.05.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R230.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R313.06.2008PR £ód¼
1R409.09.2013PR £ód¼
PRZETARG
28.08.2018
INFORMACJA