Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1018
94 51 2 121 623-4    PL-PREG
94 51 2 121 624-2    PL-PREG
94 51 2 121 625-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 551 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R424.03.2006PR £ód¼
1R516.08.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/630.01.2017ZNTK Mińsk Maz.