Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1017
94 51 2 121 620-0    PL-PREG
94 51 2 121 621-8    PL-PREG
94 51 2 121 622-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 550 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R530.06.2006PR £ód¼
1R616.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
23.09.2016