Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1016

5B 6B 5B - 549 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G101.09.1990ZNTK Mińsk Maz.
1R602.04.2004PR £ód¼
1R724.10.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
01.09.2016