Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1015
94 51 2 121 614-3    PL-PREG
94 51 2 121 615-0    PL-PREG
94 51 2 121 616-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 548 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.10.1986ZNTK Mińsk Maz.
1R807.03.2008ZNTK Mińsk Maz.
1R915.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
23.09.2016